Loading...
Banner website
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC (Thông tư) Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
Nghị định số 124/2018/NĐ-CP, ngày 19/9/2018 của Chính phủ Ngày 19/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 12...
Các chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ Ngày 01/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 13/20...
Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ định kỳ năm 2018 Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành...
Nghị định số 124/2018/NĐ-CP, ngày 19/9/2018 của Chính phủ
17/04/2019 - 325 lượt xem
Ngày 19/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.
Chi tiết
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.996.316

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT